Możliwość komentowania Audyt – przywilej, konieczność czy może przymus? została wyłączona

Audyt – przywilej, potrzeba czy może przymus?
Ostateczna wartość firmy będzie uzależniona od dużej ilości czynników i zmienia się w czasie. To, jak dużo będzie warta jakaś firma jest ogromnie ważne w sytuacji jej likwidacji, sprzedaży albo w chwili zmiany jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność potrzebuje wyceny z innego powodu, za każdym razem jednak musi to być urealniona wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Likwidacja i sprzedaż to okoliczności, jakie kojarzą się raczej z niechcianymi zdarzeniami. Wykonanie przekształcenia jednej formy prawnej w drugą również wymaga dokładnego ustalenia wartości wszystkich składowych majątku. We wszystkich opisanych przypadkach konieczna będzie kompleksowa wycena przedsiębiorstwa, która wskaże jednoznacznie bieżącą wartość firmy pod konkretny cel. Dużo elementów składowych można precyzyjnie i szybko wycenić w oparciu o ceny rynkowe odpowiedników. Z kolei inne wymagają obliczenia wartości uwzględniające spadek wartości na skutek zużycia lub – wręcz przeciwnie, powiększenie wartości, przykładowo po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Lecz w skład majątku firmy również wchodzi wiele elementów sprawiających trudność przy wycenie. Dotyczy to w szczególności wartości prawnych i niematerialnych, jakie stanowią niejednokrotnie istotną część aktywów przedsiębiorstwa. Przeważnie się tu spotyka autorskie prawa, koncesje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. Tutaj kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby oszacować trafnie składniki niematerialne majątku, potrzebna jest profesjonalna wycena firm wykonana przez doświadczonych audytorów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.